ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mức độ giàu có của xã hội phụ thuộc chủ yếu vào:

  • A. Tài nguyên thiên nhiên
  • B. Trình độ khoa học công nghệ
  • C. Tổng sản phẩm quốc gia (GNP)
  • D. Khối lượng sản phẩm thặng dư
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1