ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? 

  • A. 1610 
  • B. 1612
  • C. 1615
  • D. 1618
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1