AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy luật giá trị tồn tại ở riêng:

  • A. Nền sản xuất hàng hoá giản đơn
  • B. Nền sản xuất TBCN
  • C. Trong nền sản xuất vật chất nói chung
  • D. Trong nền kinh tế hàng hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>