AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự hoạt động của quy luật giá trị được biểu hiện:

  • A. Giá cả thị trường xoay quanh giá trị xã hội của hàng hoá
  • B. Giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất
  • C. Giá cả thị trường xoay quanh giá cả độc quyền
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>