YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chỉ số nào được sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế?

  • A. Mức tăng năng suất lao động
  • B. Mức tăng vốn đầu tư
  • C. Mức tăng GDP/người 
  • D. Mức tăng GNP hoặc GDP năm sau so với năm trước 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA