ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Kinh tế chính trị và kinh tế học có quan hệ gì với nhau?

  • A. Có cùng một nguồn gốc
  • B. Mỗi môn có thế mạnh riêng
  • C. Có quan hệ với nhau, có thể bổ sung cho nhau
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1