ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thế nào là tăng NSLĐ? Chọn các ý đúng dưới đây:

  • A. Số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên khi các điều khác không đổi 
  • B. Thời gian để làm ra một sản phẩm giảm xuống, khi các điều kiện khác không đổi
  • C. Tổng số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên còn tổng số giá trị không thay đổi
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)