ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Người sáng lập ra chủ nghĩa Mác là:

  • A. Các Mác
  • B. C.Mác  và  Ph.Ăng ghen
  • C. C.Mác và V.I. Lênin
  • D. C.Mác, Ph. Ăng ghen và V.I. Lênin
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1