ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giá trị sử dụng là gì?

  • A. Là công dụng của vật có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người 
  • B. Là tính hữu ích của vật
  • C. Là thuộc tính tự nhiên của vật
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1