ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sản xuất hàng hoá ra đời khi:

  • A. Có sự phân công lao động xã hội
  • B. Có sự giao lưu, buôn bán
  • C. Có chế độ tư hữu hoặc các hình thức sở hữu khác nhau về TLSX 
  • D. Cả a và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1