ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công? 

  • A. W. Petty
  • B. A. Smith
  • C. D.Ricardo
  • D. R.T.Mathus
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1