ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều kiện ra đời của CNTB là:

  • A. Tập trung khối lượng tiền tệ đủ lớn vào một số người để lập ra các xí nghiệp 
  • B. Xuất hiện một lớp người lao động tự do nhưng không có TLSX và các của cải khác buộc phải đi làm thuê
  • C. Phải thực hiện tích luỹ tư bản
  • D. Cả a, b
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1