ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố: 

  • A. Sức lao động với công cụ lao động
  • B. Lao động với tư liệu lao động  
  • C.  Sức lao động với đối tượng lao động và tư liệu lao động 
  • D. Lao động với đối tượng lao động và tư liệu lao động
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1