AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ tăng CĐLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng:

  • A. Tăng CĐLĐ thì tổng giá trị hàng hoá tăng lên và giá trị 1 đơn vị hàng hoá cũng tăng lên tương ứng
  • B. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá tỷ lệ thuận với CĐLĐ 
  • C. Tăng CĐLĐ thì giá trị 1 đơn vị hàng hoá không thay đổi
  • D. Cả a, b, c đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA