AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội là:

  • A. Đồng nghĩa 
  • B. Độc lập với nhau 
  • C. Trái ngược nhau
  • D. Có liên hệ với nhau và làm điều kiện cho nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>