ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển? 

  • A. A. Smith
  • B. D. Ricardo
  • C. W.Petty
  • D. R.T.Mathus 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1