ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng kỹ thuật ở nước Anh bắt đầu từ:

  • A. Máy công tác
  • B. Máy phát lực
  • C. Máy truyền lực
  • D. Cả a, b, c đồng thời
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1