ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các nhân tố nào ảnh hưởng đến NSLĐ?

  • A. Trình độ chuyên môn của người lao động
  • B. Trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất 
  • C. Các điều kiện tự nhiên
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1