ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"? 

  • A. Antoine Montchretiên 
  • B. Francois Quesney 
  • C. Tomas Mun
  • D. William Petty
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1