AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị cá biệt của hàng hoá do:

  • A. Hao phí lao động giản đơn trung bình quyết định
  • B. Hao phí lao động của ngành quyết định
  • C. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất quyết định 
  • D. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất nhiều hàng hoá quyết định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA