ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong tư liệu lao động, bộ phận nào quyết định đến năng suất lao động? 

  • A. Công cụ lao động
  • B. Nguyên vật liệu cho sản xuất
  • C. Các vật chứa đựng, bảo quản
  • D. Kết cấu hạ tầng sản xuất
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1