YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi:

  • A. Sự khan hiếm của hàng hoá
  • B. Sự hao phí sức lao động của con người
  • C. Lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá
  • D. Công dụng của hàng hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA