ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi tăng vốn đầu tư cho sản xuất sẽ có tác động đến sản lượng, việc làm và giá cả. Chọn các ý đúng dưới đây:

  • A. Sản lượng tăng
  • B. Thất nghiệp giảm
  • C. Giá cả không thay đổi
  • D. Cả a, b
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1