ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giá trị hàng hoá được tạo ra từ đâu?

  • A. Từ sản xuất
  • B. Từ phân phối
  • C. Từ trao đổi
  • D. Cả sản xuất, phân phối và trao đổi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1