YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 10: Endangered Species - Những loài đang gặp nguy hiểm

Chủ đề tiếp theo các em sẽ được tìm hiểu là các nội dung liên quan đến Những loài đang gặp nguy hiểm ở Unit 10 Endangered Species của môn Tiếng Anh lớp 12. Bài giảng gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary được HOC247 biên soạn bám sát với nội dung chương trình SGK. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Những loài đang gặp nguy hiểm sẽ giúp các em phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết các câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ADMICRO

 

ON