Tiếng Anh Lớp 12 Unit 10: Endangered Species - Những loài đang gặp nguy hiểm

 • Unit 10: Endangered Species - Reading

  Unit 10: Endangered Species - Reading
  Bài học Unit 10 Endangered Species phần Reading truyền tải nội dung về những loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng. 

  15 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Endangered Species - Speaking

  Unit 10: Endangered Species - Speaking
  Bài học Unit 10 Endangered Species phần Speaking hướng dẫn các em hỏi và trả lời thông tin về những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Endangered Species - Listening

  Unit 10: Endangered Species - Listening
  Bài học Unit 10 Endangered Species phần Listening giúp các em luyện kỹ năng nghe để làm bài tập chọn đáp án đúng và điền thông tin còn thiếu vào đoạn văn.

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Endangered Species - Writing

  Unit 10: Endangered Species - Writing
  Bài học Unit 10 Endangered Species phần Writing hướng dẫn các em viết về những biện pháp bảo vệ những loài có nguy cơ bị tuyệt chúng và những kết quả khả quan sẽ đạt được khi thực hiện những giải pháp đã đề ra.

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Endangered Species - Language Focus

  Unit 10: Endangered Species - Language Focus
  Bài học Unit 10 Endangered Species phần Language Focus giúp các em phát âm đúng ngữ điệu và ôn tập nội dung ngữ pháp về động từ khiếm khuyết (may, might, must, mustn't, needn't).

  10 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Endangered Species - Vocabulary

  Unit 10: Endangered Species - Vocabulary
  Bài học Unit 10 Endangered Species phần Vocabulary cung cấp toàn bộ từ vựng Unit 10, giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu. 

  20 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Test Yourself D Unit 9 - 10 English 12

  Test Yourself D Unit 9 - 10 English 12
  Bài học Test Yourself D Tiếng Anh lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 9 và bài 10 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

  30 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết