YOMEDIA

Sinh Học 12 Chương 1: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật là chương đầu tiên của Sinh thái học nêu lên các khái niệm và các đặc điểm của quần thể sinh vật. Bên cạnh đó, các em có thể làm bài trắc nghiệm với thời gian quy định kết hợp với các bài tập SGK giúp các em học và ôn tập có hiệu quả nhất. Mời các em xem nội dung tại đây.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON