Chương III: Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

 • Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

  Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
  Nội dung của Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này; khái niệm CSDL quan hệ, khóa và liên kết giữa các bảng. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

  Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
  Nội dung của Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa của chức năng đó trong quá trình tạo lập và khai thác hệ QTCSDL quan hệ. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

  Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
  Nội dung của bài thực hành số 10 về Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây, các em sẽ được thực hành tạo cơ sở dữ liệu, chỉ định khóa cho mỗi bảng, tạo mối liên kết giữa các bảng, kết xuất kết quả,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

-->