YOMEDIA

Địa Lý 12: Địa Lý Kinh Tế

Chương Địa Lý Kinh Tế bao gồm các nội dung chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu thành phần  kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Song song với học kiến thức Hoc247 còn đưa vào các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định cũng như các bài tập SGK được giải một cách chi tiết và chính xác nhất. Mời các em xem nội dung tại đây. 

ADMICRO

 

ON