YOMEDIA

Vật Lý 12 Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Nội dung của chương Dao Động Và Sóng Điện Từ này gồm các bài giảng về Mạch dao động, Điện từ trường - sóng điện từ, Truyền thông vô tuyến được biên soạn đầy đủ và nhấn mạnh các phần trọng trọng tâm sẽ giúp các em hiểu rõ bản chất và mối quan hệ giữa điện trường và từ trường, nắm được các nguyên tắc biến đổi, làm quen với một số công thức cơ bản của các hiện tượng dao động và sóng điện từ, ôn luyện và nâng cao kỹ năng giải các bài tập. 

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF