Hoá Học 12 Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

 • Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

  Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
  Nội dung bài học đem đến nhiều tư liệu về vai trò của Hóa học trong phát triển kinh tế qua tìm hiểu về Hóa học với năng lượng và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, xây dựng,...và nhiều liên hệ thực tế khác.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

  Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
  Nội dung bài học đem đến nhiều tư liệu về vai trò của Hóa học trong phát triển xã hội trong vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra cũng cung cấp thêm cho các em những hiểu biết về tác hại của ma túy, chất gây nghiện và xây dựng ý thức phòng chống chúng.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

  Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường
  Nội dung bài học là sự khám phá về Những tác động của các ngành sản xuất trong đó có sản xuất Hóa học đến môi trường. Thông qua bài học, các em học sinh sẽ tích lũy cho mình được những hiểu biết về tác hại của Ô nhiễm môi trường đối với cuộc sống và trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường.

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết