AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc sản xuất và trao đổi hàng hoá dựa trên cơ sở nào?

  • A. Hao phí thời gian lao động cần thiết
  • B. Hao phí thời gian lao động của người sản xuất kém nhất
  • C. Hao phí thời gian lao động xã hội cần thiết
  • D. Hao phí lao động quá khứ và lao động sống của người sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>