YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những giải pháp nào giúp cho rút ngắn thời gian sản xuất  

  • A. Chọn loại sản phẩm
  • B. Áp dụng kỹ thuật tiên tiến, cải tiến tổ chức sản xuất  
  • C. Tăng NSLĐ và cường độ lao động 
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA