MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) thuộc phạm trù tư bản nào?

  • A. Tư bản tiền tệ
  • B. Tư bản sản xuất
  • C. Tư bản hàng hoá
  • D. Tư bản lưu thông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA