YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên thì ý nào dưới đây là không đúng?

  • A. Phản ánh sự phát triển của lực lượng sản xuất
  • B. C tăng tuyệt đối và tương đối 
  • C. V không tăng
  • D. V tăng tuyệt đối, giảm tương đối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA