AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng trong các ý dưới đây:

  • A. Giá trị thặng dư cũng là giá trị
  • B. Giá trị thặng dư và giá trị giống nhau về chất, chỉ khác nhau về lượng trong 1 hàng hoá
  • C. Giá trị thặng dư là lao động thặng dư kết tinh
  • D. Cả a, b và c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA