AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức nào không phải biểu hiện giá trị thặng dư?

  • A. Lợi nhuận
  • B. Lợi tức
  • C. Địa tô
  • D. Tiền lương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>