AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các yếu tố dưới đây, yếu tố nào thuộc tư bản lưu động

  • A. Đất đai làm mặt bằng sản xuất
  • B. Máy móc, nhà xưởng
  • C. Tiền lương
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>