YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy luật giá cả sản xuất là biểu hiện hoạt động của:

  • A. Quy luật giá trị
  • B. Quy luật giá trị thặng dư
  • C. Quy luật cạnh tranh
  • D. Quy luật cung - cầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA