AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chi phí lưu thông thuần tuý gồm những bộ phận nào?

  • A. Chi phí xây dựng của hàng
  • B. Tiền lương trả nhân viên
  • C. Chi phí cho quảng cáo
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>