YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những giải pháp nào có thể rút ngắn thời gian lưu thông

  • A. Giảm giá cả
  • B. Nâng cao chất lượng hàng hoá 
  • C. Cải tiến phương thức bán hàng, quảng cáo.
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA