AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch giống nhau ở những điểm nào? 

  • A. Đều dựa trên tiền đề tăng NSLĐ.
  • B. Rút ngắn thời gian lao động cần thiết
  • C. Kéo dài thời gian lao động thặng dư. 
  • D. Cả a, b và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>