AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi hàng hoá bán đúng giá trị thì: 

  • A. p = m 
  • B. p < m
  • C. p >m
  • D. p = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA