AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy luật chung của tích luỹ tư bản là gì? ý nào sau đây không đúng: 

  • A. Giai cấp tư sản ngày càng giàu có, mâu thuẫn trong CNTB tăng lên. 
  • B. Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên
  • C. Tích tụ và tập trung tư bản tăng lên
  • D. Quá trình bần cùng hoá giai cấp vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>