YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư bản cố định là:

  • A. Các TLSX chủ yếu như nhà xưởng, máy móc… 
  • B. Tư bản cố định là tư bản bất biến
  • C. Giá trị của nó chuyển dần sang sản phẩm
  • D. Cả a, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA