YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những nhân tố nào dưới đây có ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ?

  • A. Năng suất lao động và cường độ lao động
  • B. Đại lượng tư bản ứng trước.
  • C. Sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA