YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở:

  • A. Có nguồn gốc trực tiếp giống nhau. 
  • B. Có vai trò quan trọng như nhau 
  • C. Đều là tăng quy mô tư bản cá biệt
  • D. Đều là tăng quy mô tư bản xã hội 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA