YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nào tiền tệ biến thành tư bản?

  • A. Có lượng tiền tệ đủ lớn
  • B. Dùng tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh
  • C. Sức lao động trở thành hàng hoá
  • D. Dùng tiền để buôn bán mua rẻ, bán đắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA