YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi tăng NSLĐ, cơ cấu giá trị một hàng hoá thay đổi. Trường hợp nào dưới đây không đúng?
    b.  
    c. 

  • A. C có thể giữ nguyên, có thể tăng, có thể giảm
  • B. (v+ m) giảm
  • C. (c+ v+ m) giảm
  • D. (c + v + m) không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA