AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư bản khả biến là:

  • A. Tư bản luôn luôn biến đổi
  • B. Sức lao động của công nhân làm thuê
  • C. Là nguồn gốc của giá trị thặng dư
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>