YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiền công thực tế là gì?

  • A. Là tổng số tiền nhận được thực tế trong 1 tháng.
  • B. Là số tiền trong sổ lương + tiền thưởng + các nguồn thu nhập khác
  • C. Là số lượng hàng hoá và dịch vụ mua được bằng tiền công danh nghĩa.
  • D. Là giá cả của sức lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA